Kurzy nejen komunikačních dovedností, zvládání stresu, osobního rozvoje, ale i leadershipu, fundraisingu atd.

Kurzy pro pracovníky neziskových organizací, firem i státní správy se zaměřují především na oblast prezentačních a komunikačních dovedností, vedení, řízení, fundraising. Kurzy pro širokou veřejnost vytvářejí prostor pro osobní rozvoj a růst, navýšení emoční inteligence, zlepšení mezilidských vztahů a vzájemné komunikace. Kromě klasických kurzů můžete zajít rovněž na bioenergetická cvičení – účinnou metodu zvládání stresu.

prohlédnout nabídku kurzů

Psychoterapie a koučování

Během jednotlivých psychoterapeutických setkání získáte otevřený a důvěrný prostor pro vlastní rozvoj a změnu pod odborným vedením zkušených profesionálů. V koučování se můžete zabývat rozvojem sebe sama, vztahů na pracovišti, zvýšením vlastního výkonu, zkvalitněním osobního a pracovního života.

prohlédnout psychoterapii a koučování

Irena Swiecicki - ředitelka TARY o.p.s. a vzdělávacího projektu Paramita

Lektorka a koučka na TEDx Prague nejen o našich emočních návycích a jak s nimi pracovat v 16 minutách.

prohlédnout všechna videa
aktuální program kurzů
všechny novinky

Novinky