nacházíte se v sekci: Obsah jednotlivých kurzů

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací


Mgr. Michal Petr

Kurz vás provede možnostmi rozvoje komunikace při práci s klienty v poradenské praxi. Sami na sobě si vyzkoušíte osvědčené metody a pohledy gestalt terapie, které jsou nápomocné při podpoře a péči nejen o klienta, ale i o sebe.

Na kurzu se budete zabývat následujícími tématy:

  • Jak navázat vztah s klientem a dobře domluvit zakázku? Jak dobře vztah ukončit?
  • Jaké máme možnosti využití neverbální komunikace při práci s klientem? Umíme použít tělo jako nástroj změny a podpory?
  • Jak pracovat s obtížemi a překážkami v kontaktu s klientem (práce s náročným či agresivním klientem)?
  • Jak dobře ochránit své hranice (prevence zneužití)?
  • Jak zvládat emoční reakci konstruktivně?

Výstupem kurzu budou:

  • prakticky procvičené nástroje přístupu ke klientovi z gestalt terapeutického pohledu,
  • soubor natrénovaných dovednosti řešení náročných (např. konfliktních situací),
  • vyzkoušené nástroje pro uvolnění napětí a hlubší sebe podporu,
  • reflexe vlastních zdrojů i hranic odpovědnosti

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Přihlášení

Chcete-li se zúčastnit kurzu, vyplňte prosím níže online přihlášku.

Seznam kurzů

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr

Metody pro náročné jednání včetně manipulace

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci

Když vás čeká náročné jednání

Lektořina není dřina

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla

Nefinanční motivační nástroje

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Time management podle neurovědy

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě

Jak se prosadit a naopak jak se bránit

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení - akreditovaný kurz MPSV

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost

Příprava žádosti o grant

Stress management

Přineste si svoji žádost o grant k vylepšení, aneb praktické rady k tvorbě projektové žádosti

Leadership I - měkké dovednosti

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem

Syndrom vyhoření

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít

Jak strategicky plánovat a řídit

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji

Týmová práce

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry

Leadership v praxi

Stres management, aneb jak zvládat své emoce

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami

Principy výběrových řízení v projektech EU

Ladění na rytmus tvořivosti

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života

Sám sobě provokatérem

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná! - akreditovaný kurz MPSV

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace - akreditovaný kurz u MPSV

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích - akreditovaný kurz u MPSV

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu! - akreditovaný kurz MPSV

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace! akreditovaný kurz u MPSV

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování – akreditovaný kurz u MPSV

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila - akreditovaný kurz u MPSV

Natočte s námi profesionální video-spot!